Wewaleraja sira deksura,ngaku luwih pinter tinimbang séjéné

aja seneng mamér aké bandha lan ngegung aké pangkat,sebab bandha bisa lunga,drajat bisa oncat

aja seneng yen dén alem,aja sengit yen den cacat

aja gawé serik ing atine liyan

aja ngécé wong ora duwe

aja adigang,adigung,adiguna

aja pisan nacat ing liyan,ora ana wong kang ora cacat

aja lali piwulang kang becik

0 komentar:

Posting Komentar